Na stronie głównej napisałam o swoim doktoracie, że to zupełnie inna historia. Dlatego ta zakładka jest niejako oddzielna. Turystyką dostępną zajmuję się bowiem poza swoim „normalnym” zawodem tłumaczki i nauczycielki.

Jeśli zajmujesz się dostępnością przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, masz widok na ciekawy projekt i widzisz mnie w swoim zespole, napisz do mnie: biuro@spinna.pl!
Jeśli tylko chcesz porozmawiać o turystyce dostępnej – też napisz do mnie, to mój konik. Jeśli odpowiadasz za jakąś przestrzeń i nie jesteś pewien, czy wszystko z nią w porządku pod kątem dostępności albo szukasz pomysłów na poprawę tego aspektu – także zapraszam do kontaktu. Współpracując z tyloma wybitnymi specjalistami, wiem, do kogo można się zwrócić. A jeśli będę mieć możliwości czasowe, może też się włączę?

Pracę doktorską, pisaną pod kierunkiem moich najulubieńszych mentorów i promotorów, prof. Aliny Zajadacz i prof. Adama Szymaniaka, obroniłam z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Lubię myśleć o tej pracy jako o dziele zbiorowym – musiałabym mieć dwadzieścia rąk, żeby policzyć na palcach wszystkie osoby, które miały w nią swój wkład.
Efektem moich działań jest katalog kryteriów oceny dostępności przestrzeni turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami. To załącznik 6 – zainteresowanych odsyłam do serwisu UAM.

 

Jednym z projektów, w których brałam udział, był audyt dostępności Szlaku Piastowskiego. Na tej stronie można zobaczyć jego efekty: https://szlakpiastowski.pl/dostepnosc. To mój ulubiony projekt z kilku powodów: po pierwsze, mieszkam w Wielkopolsce, więc to moje rejony. Po drugie, Szlak Piastowski jest super i dlatego chciałabym, żeby każdy mógł z niego korzystać. Po raz pierwszy przeprowadzono w Polsce tak szerokie badania w tym zakresie! To były w zasadzie dwa projekty:

1. Zajadacz A., Potocka I., Piotrowski K., Lubarska A., Minkwitz A., Stroik E. „Kryteria oceny dostępności Szlaku Piastowskiego”. Realizacja: lipiec-listopad 2018. W ramach tego projektu opracowaliśmy kryteria audytu Szlaku Piastowskiego pod kątem dostępności obiektów turystycznych należących do niego, w tym przeprowadziliśmy testy razem z przedstawicielami grup docelowych.

2. Zajadacz, A., Lubarska, A., Minkwitz, A., Szał, Ł. Przeprowadzenie audytu dostępności atrakcji turystycznych Szlaku
Piastowskiego. Realizacja: lipiec-listopad 2019. W oparciu o opracowany wcześniej katalog kryteriów przeprowadziliśmy audyt dostępności atrakcji turystycznych Szlaku Piastowskiego dla kilku grup: osób z niepełnosprawnościami, seniorów, odwiedzających z dziećmi.

 

Artykuły

Wajchman-Świtalska, S., Zajadacz, A., Lubarska, A., 2021. Recreation and Therapy in Urban Forests—The Potential Use of Sensory Garden Solutions. Forests 12, 1402. https://doi.org/10.3390/f12101402

Szał, Ł., Terlecka, W., Zajadacz, A., Minkwitz, A., Lubarska, A., 2021. Assessment of the adaptation of tourism supply of cultural heritage objects for the elderly in the context of accessible tourism. Case studies from Poland. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok 6, 124–137. https://doi.org/10.15170/tvt.2021.06.03.08

Zajadacz, A., Lubarska, A., 2020. Sensory gardens as places for outdoor recreation adapted to the needs of people with visual impairments. Studia Periegetica 30, 25–43. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.3170

Zajadacz, A., Lubarska, A., 2019. Sensory gardens in the context of promoting well-being of people with visual impairments in the outdoor sites. International Journal of Spa and Wellness 2, 3–17. https://doi.org/10.1080/24721735.2019.1668674

Zajadacz, A., Lubarska, A., 2019. Development of a Catalogue of Criteria for Assessing the Accessibility of Cultural Heritage Sites. Studia Periegetica 2, 91–101. https://doi.org/10.26349/st.per.0026.06

Monografia

Zajadacz, A., Lubarska, A., 2020. Ogrody sensoryczne jako uniwersalne miejsca rekreacji dostosowane do potrzeb osób niewidomych w kontekście relacji człowiek–środowisko. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Ten tytuł może odstraszać, ale to naprawdę warta poznania pozycja, która opisuje ogrody sensoryczne jako miejsca o ogromnym potencjale, uniwersalne, przyjazne dla wszystkich. Razem z prof. Zajadacz skoncentrowałyśmy się na cechach ogrodów sensorycznych, które powodują, że są to miejsca dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. W monografii jest sto rycin i fotografii, a najlepsze jest to, że każdy może się z nią zapoznać na tej stronie [tu link https://www.researchgate.net/publication/351085404_Ogrody_sensoryczne_jako_uniwersalne_miejsca_rekreacji_dostosowane_do_potrzeb_osob_niewidomych_w_kontekscie_relacji_czlowiek-srodowisko].

Rozdziały w monografiach

Lubarska, A., 2021. Rola krajoznawstwa i turystyki w integracji społecznej osób z niepełnosprawnością, w: Makowska-Iskierka, M., Wojciechowska, J. (Red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 11, Krajoznawstwo a turystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 135–143. https://doi.org/10.18778/8220-576-3.07

Lubarska, A., 2019. Bariera finansowa jako czynnik ograniczący aktywność turystyczną, w: Niezgoda, A., Nawrot, Ł. (Red.), Kierunki rozwoju współczesnej turystyki. Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Proksenia, Kraków, ss. 201–210.

Lubarska, A., 2018. Przegląd klasyfikacji barier i ograniczeń dla turystyki osób z niepełnosprawnością, w: Młynarczyk, Z., Zajadacz, A. (Red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Społeczne aspekty turystyki. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 57–72.

Recenzowane materiały konferencyjne

Wajchman-Świtalska, S., Zajadacz, A., Lubarska, A., 2021. Therapeutic Functions of Forests and Green Areas with Regard to the Universal Potential of Sensory Gardens, w: Environmental Sciences Proceedings. MDPI, Basel Switzerland, s. 8. https://doi.org/10.3390/IECF2020-07899